Prípady zranení poľovníkmi

Na Slovensku sa každoročne stane niekoľko desiatok incidentov so zbraňami, ktoré v niektorých prípadoch končia zranením alebo smrťou. Niekedy je príčinou alkohol, takmer vždy však ide o zlyhanie človeka pri narábaní so zbraňou.

Keďže presné oficiálne štatistiky sa s výnimkou všeobecných príčin úmrtia a zranenia nezbierajú, zozbierali sme pre predstavu medializované prípady za posledné roky:

2021 - 1 zranenie, 4 zastrelenia zvierat
2020 - 1 zabitie, 1 zranenie, 2 zastrelenia psa
2019 - 1 vážne zranenie, 1 ohrozenie zbraňou, 1 porušenie poľovného zákona
2018 - 3 zabitia, 1 zastrelenie psa
2017 - 1 vražda a samovražda, 2 zabitia, 2 vážne zranenia
2016 - 1 zabitie, 1 vážne zranenie
2015 - 2 zabitia, 1 ohrozenie zbraňou
2014 - 2 zabitia, 2 zranení
2013 - 1 dvojnásobná vražda, 2 prípady zastrelených psov
2012 - 5 zranených, 1 nehoda a 1 prípad výtržnosti pod vplyvom alkoholu
2011 - 1 zranený, 1 nehoda, 3 mŕtvi ľudia a 2 prípady zastrelených psov
2010 - 4 zranení
2009 - 1 zranený, 2 mŕtvi ľudia
2008 - údaje nie sú k dispozícii
2007 - údaje nie sú k dispozícii
2006 - 1 zastrelený rys
2005 - 1 zranený
2004 - údaje nie sú k dispozícii
2003 - údaje nie sú k dispozícii
2002 - údaje nie sú k dispozícii
2001 - 1 mŕtvy človek

Zároveň však uvádzame aj informácie z Národného centra zdravotníckych informácií na základe žiadosti o informácie o počte hospitalizovaných pacientov so zranením spôsobeným strelnou zbraňou. Štatistika hospitalizovaných je za SR za obdobie rokov 2000-2020:

Skupina diagnózy W33
Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane
Rok Muži Ženy Spolu Úmrtia podľa štat. úradu
W33 / Y23
hospita-lizovaní ošetr. dni priem. ošetr. čas hospi-talizovaní ošetr. dni priem. ošetr. čas hospi-talizovaní ošetr. dni priem. ošetr. čas
2020 3 31 10,30 0 0 0 3 31 10,3 4 / 3
2019 0 0 0 1 4 4,00 1 4 4,00 2 / 0
2018 0 0 0 1 2 2 1 2 2 2 / 2
2017 4 31 7,80 0 0 0,00 4 31 7,80 2 / 2
2016 3 18 6,00 0 0 0,00 3 18 6,00 0 / 4
2015 2 10 5,00 0 0 0,00 2 10 5,00 6 / 1
2014 7 73 10,40 0 0 0,00 7 73 10,40 2 / 4
2013 0 0 0,00 3 57 19,00 3 57 19,00 4 / 2
2012 4 11 2,75 1 10 10,00 5 21 4,20 3 / 6
2011 6 77 12,83 - - - 6 77 12,83 3
2010 9 50 5,56 - - - 9 50 5,56 7
2009 7 30 4,29 - - - 7 30 4,29 4
2008 7 112 16,00 2 4 2,00 9 116 12,89 3
2007 4 16 4,00 - - - 4 16 4,00 1
2006 8 32 4,00 - - - 8 32 4,00 5
2005 6 27 4,50 1 10 10,00 7 37 5,29 2
2004 14 125 8,93 - - - 14 125 8,93 5
2003 11 55 5,00 1 2 2,00 12 57 4,75 1
2002 8 57 7,13 1 4 4,00 9 61 6,78 5
2001 10 86 8,60 1 1 1,00 11 87 7,91 5
2000 13 88 6,77 - - - 13 88 6,77 4

 
Pre porovnanie nebezpečnosti si môžete pozrieť aj štatistiky zranení divožijúcimi zvieratami (najmä medveďmi).