Dobrovoľníctvo


Ako môžeš pomôcť?
Záleží len na tvojom odhodlaní, schopnostiach a čase.

Môžeš robiť pravidelný monitoring lesov a rezervácií, zúčastniť sa brigády v lese, zbierať podpisy pod petíciu, pomáhať na infostánkoch, či podať pomocnú ruku v kancelárii (VLK Východné Karpaty alebo centrála v Tulčíku).

Veľkou pomocou môže byť i tvoja práca, vedomosti, kontakty. Uvítame logistickú i materiálnu podporu pri organizovaní letných táborov, prednášok, akcií. A v neposlednom rade sú pre nás dôležité aj informácie, s ktorými sa na nás môžeš kedykoľvek obrátiť.

Ďakujú Ti vlci, vlčice a s nimi i všetky lesné bytosti.