Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
182 081,16 EUR
461 072,99 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

Venuj svoj les

V roku 1998 sme od človeka, ktorý nechcel, aby sa jeho les v Strážovských vrchoch premenil na peniaze, dostali vzácny dar. V tomto krásnom bukovom lese sme v roku 2004 vyhlásili Prírodnú rezerváciu Rysia a už vyše 14 rokov v nej nerušene rozhoduje iba príroda.

Ľuďom, pre ktorých je les viac ako len neživá hmota vhodná na zúžitkovanie, ktorí sa nemôžu venovať svojmu lesu alebo nechcú, aby sa v nich hospodárilo, vieme poradiť príp. ich lesy vziať pod náš patronát a pripojiť do siete Evolučných lesoch. Lesoochranárske zoskupenie VLK garantuje, že v takýchto lesoch nebude nikdy ťažiť drevo, používať pesticídy, ani iným spôsobom zasahovať do krehkých vzťahov lesných organizmov.