Zachraňujeme lesy

Ochrana zvyškov prirodzených lesov predstavuje cestu ako zachovať rozmanitosť, prostredie pre vzácne a ohrozené druhy ako aj stabilitu prírodných procesov a krajiny. V nesposlednom rade sú lesy i miestami dôležitými z kultúrneho, spoločenského a duchovného hľadiska.

Vývoj našich aktivít v jednotlivých pohoriach

TANAP NAPANT NP Poloniny Slanské vrchy Bratislavské lesy Košické lesy

Evolučné lesy

Rezervácia Vlčia je súčasťou siete evolučných lesov, ktorú VLK presadzuje a vytvára v lesoch Slovenska. Do tejto siete patrí aj územie našej druhej súkromnej rezervácie Rysia v Strážovských vrchoch o rozlohe 30,5 ha a 160-hektárový les v Západných Tatrách, ktorý sme si prenajali na 40 rokov. VLK má rozbehnutých aj množstvo ďalších činností - od podávania návrhov na rozširovanie existujúcich rezervácií po vypracovanie a presadzovanie návrhov na vyhlasovanie nových cenných území za prírodné rezervácie.

Les a povodne

Medzi najťažšie pochopiteľné javy v našom okolí patria deje, ktorých priebeh je oproti dĺžke trvania jedného ľudského života veľmi dlhý.

Napojme pramene

napojme prameneUž od roku 1980 sa snažíme o záchranu slovenských prirodzených lesov. Začínali sme sadením stromčekov, pokračovali záchranou hniezdísk orlov i sov a podporou prirodzeného zmladenia. Nasledovala ochrana brlohov vlkov i rysov, i kampane na ich záchranu.
Počas celej tejto doby v tichosti a pod rôznymi vládnymi heslami (napr. likvidácia bukových prestárlych porastov) mizli posledné zbytky prirodzených lesov.