Zachraňujeme dravce

Dlhodobo sa venujeme problematike záchrany dravcov vo voľnej prírode.

Program záchrany vlka

PREČO POTREBUJEME VLKA ?

Fakt pekný vlk (kresba: Ľubka Dzúriková) Jedinou udržateľnou formou lesa je prirodzený les. Lesy sú nesmierne agresívnou rastlinnou formáciou a na Zemi už existujú vyše 350 miliónov rokov. Za túto dobu museli odolať extrémnym zmenám teplôt, posunom magnetických pólov i dopadom kozmických telies. Tieto všetky vplyvy sa ladili a vybrusovali väzby medzi rastlinnými i živočíšnymi druhmi do obrovskej dokonalosti. Výsledkom je stabilná rastlinná formácia, prirodzený les, ktorý je značne odolný voči rôznym nepriaznivým vonkajším vplyvom a jeho vodozádržná schopnosť niekoľkonásobne prevyšuje schopnosť akumulovať vodu, ktorú majú umelé lesy.
Práve premena prirodzených lesov na umelé skupiny stromov bola podľa nás hlavnou príčinou záplav v Poľsku, Českej republike i na Slovensku v roku 1997 aj tragických záplav na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine v roku 1998, ktoré priniesli spolu 60 mŕtvych!

Medvede vo voľnej prírode

Vo všeobecnosti sa ľudia medveďov boja. Napriek tejto predstave o medveďovi ako nebezpečnej šelme je to plaché zviera, ktoré sa stretnutiam s človekom vyhýba.. Starými Slovanmi bol uctievaný ako apotropaické zviera - chrániace pred zlými silami. Ešte donedávna bola postava preoblečená za medveďa súčasťou rusínskych svadieb na východnom Slovensku.

areál výskytuMedveď hnedý (Ursus arctos) je naša najväčšia šelma. V Európe sa vyskytuje v Škandinávii, Karpatoch, Balkáne, Alpách a Pyrenejach. Skutočný počet medveďov žijúcich na Slovensku nikto nepozná. Pravdepodobne ich však u nás žije 1000 až 1300 (podľa posledného mapovania ukončeného na jar 2015 to je 1256 jedincov s odchýlkou plus mínus 233 kusov). Najčastejšie sa s medveďmi môžete stretnúť v horách stredného a severného Slovenska a vo Východných Karpatoch. Jeden medveď potrebuje pre svoj život územie veľké niekoľko desiatok km2. Aj keď je medveď po väčšiu časť roka samotár, v tej istej oblasti sa obyčajne vyskytuje viac jedincov. Dospelý samec môže vážiť 200 - 300 (350) kg, samice sú asi o tretinu menšie.