Prípady konfliktov - divožijúce zvieratá

Mnohí ľudia majú strach pred divožijúcimi zvieratami, najmä šelmami. Môže za to i kultúra, spoločnosť, predsudky i mediálny obraz. Či je tento strach oprávnený, aké nám od divých zvierat hrozí nebezpečenstvo a koľko je vlastne ročne takýchto prípadov sa vám pokúsime priblížiť štatistikami zozbieranými z oficiálnych inštitúcií, poľovníckych údajov a médií.

Čo sa týka útokov vlkov alebo rysov na človeka, za posledných 100 rokov nie je zaznamenaný žiaden prípad. Mnoho útokov domácich alebo zdivočených psov je pripisovaných práve vlkom. Odlíšiť tieto prípady je niekedy ťažšie, no najmä pri hospodárskych škodách vždy potrebné. Mal by ho robiť odborník zo Štátnej ochrany prírody.

Nebezpečné môžu byť choré zvieratá, zvieratá, ktoré utiekli z chovu, a na ľudí navyknuté jedince. Z druhov je to najmä diviak a medveď.

Štatistiky z médií vyzerajú nasledovne:
2021 - 1 zabitie človeka medveďom, 6 napadnutí medveďom, 2 útoky na domáce zvieratá, 6 problémových medveďov
2020 - 3 napadnutia medveďom, 1 stretnutie s medveďom, 1 nehoda s medveďom, 2 útok na včelstvo, 1 výskyt medveďa v intraviláne obce
2019 - 3 napadnutia medveďom, 3 stretnutia s medveďom, 2 upytliačené medvede, 3 nehody s medveďom, 1 útok na včelstvo, 6 výskytov medveďa v intraviláne obce
2018 - 1 upytliačený medveď, 2 napadnutia medveďom, 2 stretnutia s medveďom, 2 nehody s medveďom, 1 útok na lovenú zver, 2 výskyty medveďa v intraviláne obce
2017 - 1 naháňanie medveďom, 1 útok na hospodárske zvieratá resp. včely, 4 výskyty medveďa v intraviláne obce
2016 - 2 napadnutia medveďom, 2 útoky na hospodárske zvieratá resp. včely, 2 výskyty medveďa v intraviláne obce
2015 - 3 napadnutia medveďom, 1 napadnutie diviakom, 2 výskyty medveďa v intraviláne obce
2014 - 5 napadnutí medveďom, 3 výskyty medveďa v intraviláne obce, 1 útok na hospodárske zvieratá
2013 - 4 napadnutia medveďom, 1 napadnutie pri filmovaní, 1 stretnutie pri vojenskom cvičení, 1 výskyt medveďa v intraviláne obce
2012 - 4 napadnutia medveďom, 1 výskyt medveďa v intraviláne obce
2011 - 1 napadnutia medveďom, 1 napadnutie diviakom a 1 prípad zabitia psa
2010 - 3 napadnutia medveďom a 1 prípad zabitia kozy
2009 - 2 napadnutia medveďom a 1 napadnutie diviakom
2008 - nie sú k dispozícii žiadne údaje
2007 - 3 napadnutia medveďom
2006 - 2 napadnutia medveďom
2005 - nie sú k dispozícii žiadne údaje
2004 - 2 napadnutia medveďom
2003 - nie sú k dispozícii žiadne údaje
2002 - 3 napadnutia medveďom
1997 - 2 napadnutia medveďom

Z Národného centra zdravotníckych informácií sme si vyžiadali informácie o počte hospitalizovaných pacientov so zranením od divoko žijúceho zvieraťa. Takúto informáciu však nemajú, a tak nám poskytli aspoň údaje o cicavcoch všeobecne (sú tu teda zahrnuté aj zranenia koňmi, kravami a inými domácimi zvieratami). Štatistika hospitalizovaných je za SR za obdobie rokov 2000-2020:

Skupina diagnózy W55
Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami
Rok Muži Ženy Spolu
hospita-lizovaní ošetr. dni priem. ošetr. čas hospi-talizované ošetr. dni priem. ošetr. čas hospi-talizovaní ošetr. dni priem. ošetr. čas
2020 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2019 1 2 2,00 0 0 0,00 1 2 2,00
2018 2 16 8,00 0 0 0,00 2 16 8,00
2017 0 0 0,00 2 17 8,50 2 17 8,50
2016 2 7 3,50 3 11 3,70 5 18 3,60
2015 4 39 9,80 1 4 4,00 5 43 8,60
2014 3 10 3,30 1 3 3,00 4 13 3,30
2013 6 21 3,50 3 20 6,70 9 41 4,60
2012 3 19 6,33 3 8 2,67 6 27 4,50
2011 5 32 6,40 7 79 11,29 12 111 9,25
2010 8 44 5,50 10 50 5,00 18 94 5,22
2009 5 23 4,60 6 18 3,00 11 41 3,73
2008 3 15 5,00 4 27 6,75 7 42 6,00
2007 11 84 7,64 9 43 4,78 20 127 6,35
2006 8 46 5,75 4 24 6,00 12 70 5,83
2005 20 87 4,35 11 64 5,82 31 151 4,87
2004 15 65 4,33 16 60 3,75 31 125 4,03
2003 12 46 3,83 10 57 5,70 22 103 4,68
2002 65 174 2,68 52 112 2,15 117 286 2,44
2001 81 171 2,11 52 100 1,92 133 271 2,04
2000 110 213 1,94 92 177 1,92 202 390 1,93