Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
203 509,08 EUR
510 030,39 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

wilderoben

Programy

Naša činnosť je rozdelená do štyroch základných programov, ktorými realizujeme našu víziu súžitia ľudí a divokej prírody.

Zachraňujeme lesy

Ochrana zvyškov prirodzených lesov predstavuje cestu ako zachovať rozmanitosť, prostredie pre vzácne a ohrozené druhy ako aj stabilitu prírodných procesov a krajiny. V nesposlednom rade sú lesy i miestami dôležitými z kultúrneho, spoločenského a duchovného hľadiska.

Zachraňujeme dravce

Dlhodobo sa venujeme problematike záchrany dravcov

GAIA - náš domov

„Gaia - náš domov“ je osemdňový pobyt v lese, kde maximálne pätnásť účastníkov pod vedením odborných lektorov, bez ohňa a komplikovaných stanových prístreškov trávi dni a noci uprostred prirodzených východoslovenských lesov.

Vydavateľstvo ABIES

abiesVydavateľstvo ABIES sa vo svojej činnosti zameriava na vydávanie kníh z oblasti hlbokej ekológie a z oblasti nových pohľadov na les. Knihy búrajú mýty štandardného prístupu k životnému prostrediu i k ochranárstvu. Upozorňujú na to, že tzv. ekológia výroby čističiek a odlučovačov, monitorovanie znečistenia a pod., označovaná ako plytká ekológia, nevie zásadne riešiť problémy nášho životného prostredia.