Podporte nás finančne

Lesoochranárske zoskupenie VLK bráni prirodzené lesy v stredoeurópskom regióne už tridsať rokov. Kupujeme ohrozené prirodzené lesy a vytvárame v nich súkromné bezzásahové rezervácie, odhaľujeme krádeže a nelegálne činnosti v lesoch, priamymi akciami priamo v teréne zastavujeme ťažby zbytkov najkrajších slovenských lesov, vydávame knihy, letáky, usporadúvame medzinárodné konferencie, prednášky a pre aktivistov výukové terénne pobyty v lesoch.

Samozrejme vďaka obrovskej pomoci a práci našich členov a podporovateľov.
Na všetko ale nadšenie a vaša pomoc nestačí. Niečo musíme zaplatiť.
Lesy sa dajú kúpiť len za peniaze. Musíme platiť geodetov, letecké snímky, štúdie, právnikov. Telefónne firmy od nás požadujú platby za telefón a tlačiarne peniaze za papier na knihy a letáky. Kvôli nezávislosti neprijímame pomoc od štátu, Európskej únie či veľkých firiem.
Chceme aby naša činnosť bola finančne podporovaná zásadne tými, ktorým slúži – obyčajnými ľuďmi.

Štyri spôsoby ako môžete podporiť prácu VLKa:

  • Kúp si svoj strom - môžete pomôcť záchrane jedľovobukového lesa v Čergovskom pohorí, tým že si v ňom symbolicky zakúpite skutočný strom. Príspevok sa použije len na kúpu lesa, všetky ostatné náklady sú hradené z iných zdrojov. Tento spôsob financovania je celosvetovo jedinečný... ďalej
  • 77-korunáčka - trvalý mesačný príkaz vo výške najmenej 77 lesných korún (prepočítané na EUR podľa aktuálneho lesného kurzu) zaisťuje financovanie ostatných aktivít spojených s výkupom lesov, hradenie štúdií, geometrických plánov, leteckých snímkov i prevádzku kancelárie... ďalej
  • 2% dane - Od roku 2001 umožňuje zákon venovať časť dane mimovládnej organizácii, ktorá spĺňa predpísané podmienky. VLK ich spĺňa a každý rok v apríli môžete veľmi významne podporiť našu prácu aj touto formou. Týmito darmi financujeme štyridsaťročný prenájom 160 hektárov dvestoročného jedľovobukového lesa v Západných Tatrách.... ďalej
  • Príspevok - ak vám nevyhovuje žiadna forma podpory a napriek tomu chcete venovať VLKovi nejaký obnos, môžete nám zaslať ľubovoľný príspevok na naše zvláštne konto. Použitie tejto podpory je podobné ako pri 77-korunáčke.

Údaje, ktoré budete potrebovať pre zaplatenie príspevku:

Platba zo Slovenska sk

Adresát (Názov účtu) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310
IBAN SK06 7500 0000 0003 8321 7353
Variabilný symbol 101

Platba z Českej republiky cz

Názov účtu Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310
Číslo účtu 191010622 / 0300
IBAN CZ39 0300 0000 0001 9101 0622
Variabilný symbol 101