Úlovky vlkov udávané poľovníckou štatistikou Poľov 1-01

2006 - 91 vlkov
2005 - 74 vlkov
2004 - 86 vlkov
2003 - 112 vlkov
2002 - 113 vlkov
2001 - 93 vlkov
2000 - 118 vlkov
1999 - 69 vlkov
1998 - 53 vlkov
1997 - 74 vlkov
1996 - 26 vlkov
1995 - 158 vlkov
1994 - 116 vlkov
1993 - 139 vlkov
1992 - 152 vlkov
1991 - 130 vlkov
1990 - 115 vlkov
1989 - 112 vlkov
1988 - 131 vlkov
1987 - 121 vlkov
1986 - 93 vlkov
1985 - 113 vlkov
1984 - 91 vlkov
1983 - 71 vlkov
1982 - 74 vlkov
1981 - 49 vlkov
1980 - 36 vlkov
1979 - 41 vlkov
1978 - 25 vlkov
1977 - 27 vlkov
1976 - 44 vlkov
1975 - 37 vlkov
1974 - 45 vlkov
1973 - 35 vlkov
1972 - 40 vlkov
1971 - 22 vlkov
1970 - 40 vlkov
1969 - 49 vlkov
1968 - 51 vlkov