Odstrely vlkov v sezóne 2013/2014

Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo kvótu lovu v sezóne 2013/2014 na 80 vlkov (pdf, 1,6MB).

 

 

Obvodný lesný úrad (OLÚ) počet zastrelených vlkov
Brezno 3
Dolný Kubín 3
Humenné 1
Kežmarok 3
Liptovský Mikuláš 6
Martin 1
Námestovo 1
Poprad 4
Rimavská Sobota 2
Spišská Nová Ves 2
Zvolen 2
spolu 28
plus 1 uhynutý vlk OÚ Poprad