Výstava fotografií - Divočina zachráni svet

Pozvánka na výstavu Divočina zachráni svet do Rajca
Výstava fotografií so sprievodným textom

Výstava Divočina zachráni svet je špecifická svojím poslaním, výpoveďou aj fotografiami. Lesoochranárske zoskupenie VLK ňou rozpráva o lese. V tomto príbehu má každá fotografia so sprievodným textom svoje pevné miesto. Úvod výstavy návštevníkov oboznamuje s rozdielmi medzi umelým a prirodzeným lesom. Séria fotografií poukazuje na rozmanitosť prirodzeného lesa a jeho živých i neživých častí, bez ktorých by les nebol lesom. Les totiž netvoria len stromy, ale je to zložité spoločenstvo, v ktorom sú všetky jeho časti rovnako dôležité a navzájom veľmi úzko poprepájané. Hmyz, vtáky, rastliny, huby i veľké cicavce v lese istým spôsobom spolupracujú. Z nesmierneho množstva prvkov v lese a ich vzájomných prepojení – väzieb, človek pozná len nepatrné množstvo. Napriek tomu však ľudia pristupujú k lesu veľmi necitlivo až bezohľadne. Výstava poukáže na zničujúce zásahy človeka, ktoré znižujú vodozádržnú schopnosť krajiny a výsledkom sú povodne, odplavená pôda v čase lejakov a vysušená krajina v období bez zrážok. Les prestáva byť naozajstným lesom. Ostáva ním len na lesníckych mapách a v lesníckych štatistikách. Záver výstavy približuje niektoré aktivity Lesoochranárskeho zoskupenia VLK dlhodobo zamerané na záchranu prirodzených lesov. Od sadenia stromčekov a osádzania búdok pre sovu dlhochvostú, cez aktívnu ochranu vzácnych lesných území, až po vytváranie siete evolučných lesov prostredníctvom vzniku súkromných prírodných rezervácií, prenájmom lesov, podávaním návrhov na rozširovanie existujúcich rezervácií i presadzovaním návrhov na vyhlasovanie cenných území za nové prírodné rezervácie.

Autormi 64 fotografií sú členovia a priaznivci VLKa.

Do konca októbra si túto výstavu môžete pozrieť v Mestskom múzeu v Rajci.
Otvorené: pondelok až piatok od 10.00 do 16.00.

Srdečne Vás pozývame.

príloha: Divocina_plagat_Rajec.pdf [102.16 KB]