Výsledky súťaže Lesoochranársky čin roka 2008-2009

Hlavná cena v 10. ročníku súťaže o Lesoochranársky čin roka putuje do Poľska

V 10. ročníku medzinárodnej súťaže o Lesoochranársky čin roka, ktorú organizovalo Lesoochranárske zoskupenie VLK v spolupráci s Nadáciou Zelená nádej a v ktorom sa hodnotili lesoochranárske činy jednotlivcov zo Slovenska, Čiech a Poľska vykonané v rokoch 2008 a 2009, sa stal hlavným víťazom Adam Bohdan z poľskej mimovládnej organizácie Stowarzyszenie na rzecz wszystkich istot.

Do súťaže prišlo celkovo 12 nominácií, 7 zo Slovenska, 3 z Českej republiky a 2 nominácie z Poľska. Obe nominovali nezávisle na sebe Adama Bohdana. Medzi nominovanými boli tiež vedeckí pracovníci, lesník-ekológ, ochranárski aktivisti, radoví občania – dobrovoľníci, ale aj filmárske duo dokumentaristov, novinár i bývalý minister životného prostredia RNDr. Ladislav Miko.
O víťazovi súťaže rozhodla 8-členná medzinárodná porota. Aj v tomto ročníku súťaže, tak ako aj v minulom, vyhrali aktivity zamerané hlavne na ochranu pralesov a prirodzených lesov. Adam Bohdan, študent biológie a aktivista poľskej mimovládnej organizácie získal toto ocenenie za zásadný prínos k ochrane prirodzených lesov Bialowiežského a Knyszynského pralesa, predovšetkým za priame zastavenie ťažby tisícky stromov v prírodných rezerváciách oboch chránených území. Tento jeho čin a odhalenie rozsahu ťažieb v prírodných rezerváciách ovplyvnili ministra životného prostredia a došlo k zmene zákona o ochrane prírody. Na základe tejto zmeny už nie je možná ďalšia ťažba v prírodných rezerváciách, ktorých účelom je les chrániť a už vyťaté vyše storočné duby museli byť dokonca vtiahnuté naspäť do rezervácie. Adam Bohdan dostáva finančnú odmenu 165 Eur a ekologicky zamerané publikácie.
Knižný dar tiež získava Daniel Vražda, novinár denníka SME, nominovaný za objektívne články, ktorými dlhodobo informuje verejnosť o dôležitých a citlivých kauzách a dianí v oblasti ochrany prírody na Slovensku a Ing. Michal Wiezik, PhD, výskumník a pedagóg na Fakulte ekológie a environmentalistiky, TU vo Zvolene, za aktívny prístup k otázke (ne)zasahovania do slovenských lesných rezervácií a národných parkov, postavený na vedeckej báze a odbornej argumentácii.
U dvoch porotcov sa na prvom mieste umiestnil tandem Mgr. Jana Sadloňová a Mgr. Art. Vladimír Ruppeldt za film Znovuzrodenie lesa, za veľmi ťažkú, profesionálne zvládnutú prácu a za ich nezlomné odhodlanie prinášať neskreslený pohľad na les. Celkovo to však bolo štvrté miesto. Potešila aj nominácia, ktorou si prácu ekológa Ing. Jána Topercera, CSc. cenia študenti ekologicko-biologického krúžku AGAMA pri Gymnáziu J. C. Hronského vo Vrútkach, za to, že im dlhoročne odovzdáva svoje vedomosti na náučných vychádzkach.
Nielen oceneným, ale aj všetkým nominovaným zaslúžene patrí veľká vďaka za ich odhodlanie, odvahu a obetavosť.

Veríme, že aj v uplynulom roku sa nájdu ľudia, ktorí si toto predovšetkým morálne ocenenie určite zaslúžia. Nominácie na lesoochranárske skutky v roku 2010 alebo na dlhodobú prácu v prospech ochrany a záchrany lesov na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku prijímame do 28. februára 2011 na adrese Nadácia Zelená nádej, 082 13 Tulčík 27 alebo na e-mailovej adrese maria@gpf.sk.

Ing. Mária Hudáková

*****
Výhercovia predchádzajúceho ročníka:

2006 - 2007
1. miesto - MVDr. Jaromír Bláha, vedúci programu Lesy Hnutí DUHA, ČR – za celoživotné presadzovanie pralesov a prirodzených lesov v Českej republike
1. miesto - Dr. Janusz Korbel, aktivista za záchranu Bialowiežského pralesa, Poľsko - za prácu pri ochrane prirodzených lesov v Poľsku, za aktivity, ktoré v roku 2006 organizoval v prospech záchrany Bialowieže i ďalších prirodzených lesov v Európe
2. miesto - Július Plachetka - vedúci pracovnej skupiny, Miroslav Beňo - vodič ŠLKT, František Plachetka, Albert Žiga - za to, že mali odvahu realizovať v praxi myšlienku lesníka Ladislava Alcnauera, prírode blízke hospodárenie v lesoch v Hnileckej doline.

príloha: TS_LCR_2008-2009_vysledky.doc [72 KB]