Slovensko ničí Svetové dedičstvo UNESCO

Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty v týchto dňoch upozornilo zodpovedné orgány na ničenie územia karpatských bukových pralesov, ktoré boli výborom pre Unesco v roku 2007 vyhlásené za svetové prírodné dedičstvo. VLK zároveň požiadal Ministerstvo zahraničných vecí SR, aby ako subjekt zodpovedný za dodržiavanie dohovoru o ochrane svetového prírodného dedičstva Unesco, prešetrilo dodržiavanie podmienok záväzných pre predmetné územia a aby dôrazne žiadalo kompetentné orgány o vyriešenie tejto spornej situácie.

Časť lesov v pohoriach Vihorlatu a Bukovských vrchov v severovýchodnom Slovensku boli na základe niekoľkoročného nominačného procesu zaradené do prestížneho zoznamu svetového prírodného dedičstva Unesco spolu s lesmi na Ukrajine. Organizácia VLK ale upozorňuje na to, že po dvoch rokoch stále neexistuje presná mapa územia a toto územie nie je ani v teréne presne vyznačené. V lesoch sa naďalej ťažia stromy ako v bežnom hospodárskom lese a navyše vo väčšine týchto lesov sa tento rok schvaľujú plány ťažieb stromov na ďalších desať rokov a nikto nepočíta s obmedzeniami z dôvodu ochrany svetového dedičstva. Samospráva a dokonca aj Ministerstvo životného prostredia SR medzičasom odsúhlasilo projekt Biele kamene, ktorý počíta s trvalým odlesnením časti predmetných lesov v pohorí Vihorlat z dôvodu výstavby strediska zimných športov. No a aby toho nebolo málo, tak v návrhu zmien a doplnkov územného plánu Vyššieho územného celku Prešovského kraja sa do záväzných regulatív dostala aj nová cesta pre automobily do 3,5 tony, ktorá má prechádzať jadrom svetového prírodného dedičstva. Tento zámer je už dokonca aj v platnom územnom pláne priľahlej obce, našťastie zatiaľ nie v záväznej, ale len v jej smernej časti.

Viliam Bartuš, náčelník VLK Východné Karpaty k tomu dodáva:
Štátne inštitúcie, ktoré roky bojovali za to, aby sa tieto lesy dostali do zoznamu svetového dedičstva Unesco, sa teraz nečinne prizerajú, ako toto dedičstvo postupne mizne. Prístup niektorých Slovákov je podobný ako prístup hnutia Taliban, ktorý bombardoval sochy Budhu, ktoré boli tiež súčasťou svetového prírodného dedičstva.

Viliam Bartuš, 0911/779 020

Príloha: List VLK Východné Karpaty adresovaný Ministerstvu zahraničných vecí SR

príloha: VLK_VK_20090527_Podnet_Unesco.pdf [179.56 KB]