Kampaň BIOMASAKER má prvých 10 000 podpisov

Lesoochranárske zoskupenie VLK usporiada ako súčasť svojej kampane BIOMASAKER dňa 30. apríla informačný stánok v meste Sabinov.

Cieľom kampane BIOMASAKER je zrušenie štátnych dotácií na všetko drevo spaľované v biomasových zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Dôvodom je fakt, že na Slovensku ubudlo od roku 2000 760 km2 lesov a v súčasnej dobe sa ťaží takmer 4 milióny kubíkov dreva na energetické účely, pričom udržateľná ťažba všetkého dreva je na lesných a nelesných plochách 5,8 – 6 miliónov kubíkov. Súčasťou kampane je zber podpisov pod petíciu vyzývajúcu na zmenu príslušnej legislatívy. Cieľ VLKa je v kampani nazberať viac ako 100 000 podpisov. Tento týždeň sme prekročili hranicu prvých 10 000 podpisov.

Ako hostia tohto informačného stánku sa v Sabinove zúčastnia Karl Friedrich Sinner, bývalý riaditeľ Národného parku Bavorský les (Nemecko) a Ján Lazorík, 94 ročný svojrázny národopisec Šariša. Karl Friedrich Sinner je zároveň krstný otec prvej súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia, ktorá sa nachádza v neďalekom Čergovskom pohorí, a ktorá slávi tento rok desať rokov od svojho vzniku.
VLK dúfa, že výsledkom tejto kampane bude iniciatíva ministerstiev alebo poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá zmení súčasne platnú legislatívu v prospech slovenskej prírody.

Stánok VLK otvorí o 10.00 na Námestí slobody v Sabinove Karl Friedrich Sinner, ktorý bude novinárom k dispozícii do 10.30. Pán Ján Lazorík príde na stánok o 14.00.

Juraj Lukáč
Lesoochranárske zoskupenie VLK
Kontakt:
Juraj Lukáč: 0903 77 29 56, email: juro@osadne.sk
Peter Sabo: 0915 13 35 63, email: peto@wolf.sk

príloha: ts biomasaker_sabinov.pdf [327.34 KB]