Ďalší úspech Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Prírodná rezervácia „Borsučia“ v Národnom parku Poloniny

Na Vianoce vám Lesoochranárske zoskupenie VLK prináša špičkový darček. Po ôsmich rokoch sa VLK-u podarilo pritlačiť Ministerstvo životného prostredia SR, aby vyhlásilo nové prísne chránené územie v lesoch zaradených do prírodného dedičstva UNESCO.

Nová Prírodná rezervácia Borsukov vrch má rozlohu 146 ha a nachádza sa v Národnom parku Poloniny. Prepája dve existujúce rezervácie, Stužicu a Jarabú skalu. V území platí bezzásahový režim s najvyšším stupňom ochrany prírody. Pred motorovými pílami, buldozérmi a puškami sú tak chránené zvieratá, stromy a množstvo iných organizmov. Divočina prastarých Vlčích hôr dostala novú šancu..

Prečo sa to stalo?
VLK upozorňuje na problémy v slovenskej časti UNESCO lokality „Karpatské bukové pralesy a staré lesy Nemecka“ od jej zápisu do zoznamu v roku 2007. V roku 2012 sme prišli k záveru, že Slovenská republika nemá záujem chrániť toto bohatstvo a požiadali sme Výbor svetového dedičstva UNESCO o vymazanie slovenskej časti zo zoznamu. Napriek deklarovanej najprísnejšej ochrane sa totiž na vyše 4 000 hektároch tejto UNESCO lokality ťaží drevo, loví zver, pripravujú sa tu developerské projekty a nik nepozná hranice tohto územia. Výbor svetového dedičstva UNESCO na tohtoročnom zasadnutí v Bonne (Nemecko) oficiálne uznal naše argumenty a potvrdil ich vo svojom uznesení.

VLK oceňuje, že Vláda SR vyhlásila nové chránené územie, ale súčasne konštatuje, že vyhlásenie rezervácie je len dôsledkom snahy Slovenska zabrániť vyškrtnutiu tejto lokality zo zoznamu UNESCO.

Veríme, že v nastolenom procese vyhlasovania nových rezervácií budú štátne orgány pokračovať.

Peter Sabo: 0911-800623
Juraj Lukáč

LESOOCHRANÁRSKE ZOSKUPENIE VLK
MOB. TEL: 0903 77 29 56
082 13 TULČÍK 26
WWW.WOLF.SK

príloha: Tlačová správa_Ďalší úspech Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.pdf [219.83 KB]
príloha: PR Borsukov vrch_Mapa SR.jpg [1.06 MB]
príloha: PR Borsukov vrch_Mapa rezervacie.jpg [768.11 KB]