Václav Cílek (1955)

Václav Cílek

Narodil sa v Brne, stredoškolské štúdium absolvoval v Tanzánii a v Příbrami, potom nastúpil na prírodovedeckú fakultu University Karlovej, kde sa zaoberal ložiskovou geológiou. Po vojenskej službe nastúpil do Geologického ústavu Akademie věd Českej republiky, kde pracuje dodnes. Pôsobil aj v Centre teoretických studii a na fakulte humanitních studii Karlovej univerzity.

Zaoberá sa hlavne zmenami klímy a prostredia. Prednáša o vývoji českej krajiny a o rôznych interakciách medzi krajinou a civilizáciou.