Odstrely vlkov v sezóne 2007/2008

Obvodný lesný úrad (OLÚ) počet zastrelených vlkov
Banská Bystrica 1
Bardejov 6
Brezno 8
Čadca 3
Dolný Kubín 26
Gelnica 2
Humenné 7
Kežmarok 10
Košice 2
Kysúcke Nové Mesto 1
Liptovský Mikuláš 9
Lučenec 0
Martin 4
Michalovce 1
Poprad 10
Prešov 5
Prievidza 0
Revúca 1
Rimavská Sobota 2
Rožňava 4
Ružomberok 2
Snina 5
Spišská Nová Ves 2
Stropkov 3
Veľký Krtíš 0
Vranov nad Topľou 2
Zvolen 6
Žarnovica 0
Žilina 1
spolu 123