Výrub Slanských vrchov

Lesoochranárske zoskupenie VLK dostalo v poslednej dobe stovky oznamov od rozhorčených obyvateľov Prešova, Košíc a obcí pod Slanskými vrchmi, ktorí sa sťažujú na nebývalý rozsah a drastickosť lesohospodárskych zásahov v štátnych lesoch v tomto pohorí.

Napriek tomu, že táto oblasť nie je pre VLKa prioritná, nemôžeme ignorovať sťažnosti občanov na ničenie lesov, ktoré pre obyvateľov regiónu predstavujú predovšetkým rekreačnú oblasť a rozhodli sme sa konať.

Na dnešný Deň Zeme preto VLK začína petičnú akciu "Zachráňme Slanské vrchy", v ktorej občania majú možnosť podporiť výzvu ministrovi pôdohospodárstva a riaditeľovi štátnych lesov na okamžité zastavenie drastickej ťažby v tejto oblasti, prehodnotenie lesného hospodárskeho plánu a žiadosť o odobratie certifikátu FSC, ktorá umožňuje ekologicky hospodáriacim lesným závodom predávať v zahraničí produkty za vyššie ceny.

Lesoochranárske zoskupenie VLK už v minulosti upozorňovalo, že Lesy SR š. p., odštepný závod Prešov porušujú podmienky udelenia certifikátu FSC práve pre drastické spôsoby ťažby, utajovanie lesných hospodárskych plánov pred občanmi a neochotu komunikovať s miestnymi obyvateľmi z obcí, v katastri ktorých hospodári.

VLK má poznatky, že Lesy SR š. p. na celom území Slovenska plánujú sústrediť zvýšenie ťažby do najbližšieho obdobia alebo tak už dokonca urobili. Okrem Slanských vrchov (posledné staré porasty) je to predovšetkým oblasť Nízkych Tatier (lesy na hornej hranici lesa), čo môže súvisieť s projektom nového drevospracujúceho podniku pod Zvolenom, ale aj s pripravovanou transformáciou Lesov SR š. p. na akciovú spoločnosť a potenciálnu privatizáciu podniku!