Ako postupovať pri nelegálnom výrube

Urobiť fotodokumentáciu, identifikovať porast a zistiť jeho vlastníka, podať podnet na obvodný lesný úrad (v prípade hospodárskeho lesa) alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia (v prípade chráneného územia), sledovať stav porastu. V prípade, že ste priamo vlastník porastu a máte geometrický plán, ktorý umožňuje presné určenie, že šlo o nezákonnú ťažbu, aj podať trestné oznámenie na polícii.