Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
215 929,40 EUR
514 032,39 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

wilderoben

Ako postupovať pri nelegálnom výrube

Urobiť fotodokumentáciu, identifikovať porast a zistiť jeho vlastníka, podať podnet na obvodný lesný úrad (v prípade hospodárskeho lesa) alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia (v prípade chráneného územia), sledovať stav porastu. V prípade, že ste priamo vlastník porastu a máte geometrický plán, ktorý umožňuje presné určenie, že šlo o nezákonnú ťažbu, aj podať trestné oznámenie na polícii.