Ohrozené turistické chodníky v NAPANTe (mapa_nezamietnute_NAPANT.jpg)

Ohrozené turistické chodníky v NAPANTe (mapa_nezamietnute_NAPANT.jpg)

Tento obrázok bol priložený k príspevku: Ohrozené turistické chodníky v NAPANTe.