Ako účinne brániť hospodárske zvieratá pred šelmami

Odporúčame nasledovnú publikáciu, ktorú sme pre vás previedli do elektronickej podoby:

Tradícia využívania pastierskych psov
Slavomír Finďo
Abies, 1997

Sťahujte tu: Pastierske psy (pdf, 33 MB)