Zimný prednáškový cyklus 2018 - Juraj Krajčovič

Pozývame vás do Prešova na 4. prednášku už 24. ročníka nášho zimného prednáškového cyklu. O pôvode a evolúcii moderného človeka a jeho súpútnika psa bude rozprávať prof. RNDr. JURAJ KRAJČOVIČ, CSc., molekulárny biológ, genetik a antropológ.
Tešíme sa na vás už vo štvrtok, 22. februára o 17.00, v priestoroch čajovne Božský Oráč (Hlavná 24 vo dvore).

Nový pohľad na pôvod a evolúciu ľudí, históriu osídľovania Zeme modernými ľuďmi a ich diverzifikáciu.
Čo nás robí ľuďmi z molekulárno-genetického hľadiska?
Čo hovoria pribúdajúce nálezy kostier psovitých šeliem z pohrebísk dávno žijúcich ľudí, analýzy ich starodávnej DNA a populačná genetika súčasných plemien psov?
Ako je to s pôvodom a evolúciou týchto dvoch dlhodobo spolužijúcich súpútnikov?