Vyhodnotenie Lesoochranárskej školy 2009

Do siedmeho ročníka súťaže o Lesoochranársku školu roka sa zapojilo 44 škôl. Prihlášku poslalo 32 základných škôl, 6 stredných a dokonca aj materská škola. O víťazovi rozhodla 3-členná porota v zložení Viliam Bartuš z LZ VLK, Radoslav Potočný, člen správnej rady Nadácie Zelená nádej a Mgr. Ondrej Baláž, pedagóg, ktorý nahradil zástupcu štátnych lesov, keďže sa nemohol pre zaneprázdnenosť zúčastniť.

Titul Lesoochranárska škola 2009 získala Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.

Diplom a ekologické publikácie budú zástupcom školy odovzdané pred hlavnou cenou, koncertom populárneho speváka Petra Cmoríka. Koncert sa uskutoční začiatkom nového školského roka v septembri 2009. Petrovi Cmoríkovi a jeho skupine patrí naše srdečné poďakovanie za ochotu odohrať koncert bez nároku na honorár.

Gratulujeme.

Kompletný text vyhodnotenia

príloha: Tlačová správa [124.5 KB]