VLK-a podporujú aj umelci

Okrem tradičných a pre nás veľmi potrebných foriem podpory niekedy vymyslíte vy, naši sympatizanti, aj veľmi originálne spôsoby. Chceme sa poďakovať umelkyni Oľge Paštékovej, za zorganizovanie dražby krásneho obrazu Krkavec - vlk medzi operencami, ktorej výťažok venovala VLK-u.
Medzi sviatkami sa tak v nová majiteľka obrazu stretla v Bratislave s autorkou obrazu a zástupcom VLK-a, kde v príjemnej atmosfére prebehol darovací "akt". Oľginu tvorbu nájdete na www.olique.sk.


Nová majiteľka Elena Pätoprstá, autorka Oľga Paštéková a náš člen Matej Dobšovič

V tomto období prišiel s pekným nápadom aj hudobník - sonológ Jonáš Gruska, zakladateľ vydavateľstva LOM, ktorý sa okrem iného zaoberá nahrávaním zvukov v krajine. Z predaja projektu nahrávania lúk, nazvaného jednoducho Lúky a nahrávania zvukov bratislavského Slovnaftu, idú získané financie VLK-u. Jonáš na náš tip navštívil aj lúky na Bišári v Levočských vrchoch.
Bišár si môžete online aj vypočuť. Viac o tomto hudobníkovi a jeho projektoch nájdetetu.

"Album Lúky vznikol ako benefičný projekt. Tým, že náklady mal uhradené vďaka grantu z Náštupišťa, spojil sa s lesoochranárskym združením VLK. Oni mu dali tipy na vhodné miesta, on im posúva všetky peniaze z predaja. Prvý výlet absolvoval na východné Slovensko, do lúčnej rezervácie Bišár. Je to unikát, lúky väčšinou vznikli umelo, aby bolo seno pre zvieratá. Táto sa však stala prírodnou rezerváciou, keďže sa tam našla chránená rastlina ľalia cibuľkonosná. Je dve hodiny pešo od najbližšej dediny."

Ďakujeme za všetky tradičné aj netradičné spôsoby,
ktorými ste nás aj v roku 2015 podporovali
a zároveň vám všetkým želáme veľa divočiny a síl v novom roku 2016!

Kolektív LZ VLK