Úspešné zakončenie petície Máme radi vlkov!

Priatelia, s radosťou vám oznamujeme, že Ministerstvo pôdohospodárstva akceptovalo všetky požiadavky uvedené v našej petícii Máme radi vlkov a v dokumente, ktorým určuje podmienky lovu vlka, sprísnilo podmienky lovu.
Územné obmedzenia:
- bolo doplnené územie na severozápad od Čergova (okres Stará Ľubovňa), ktoré skompletizovalo chránenú hraničnú oblasť s Poľskom
- bol zakázaný lov vlka v rozsiahlych územiach NATURA, kde je vlk prioritným druhom

Sprísnenie podmienok vrátilo povinnosť prítomnosti pracovníka ŠOP prísť na miesto zastrelenia vlka a zároveň bolo určené, aby sa počas sezóny každý týždeň na webe ministerstva aktualizoval počet zastrelených vlkov. Napriek rôznym tlakom zostal zachovaný individuálny spôsob lovu.

Podrobnosti nájdete tu.

Ďakujeme všetkým, čo podpísali petíciu Máme radi vlkov. Petičné hárky skompletizujeme do 6. novembra a potom ich odovzdáme na ministerstve.
Ďakujeme za korektný prístup prí rokovaní s pracovníkmi ministerstva pri vytváraní tohto dokumentu.

Ďakujeme za vlkov!