Strhnuté ovce v Červenici

Ako reakciu na prípad strhnutých oviec farmára z Červenice v okrese Sabinov zanalyzoval a opísal problém Emil Grobauer na svojej stránke. Prečítajte si aj vy, prečo sa tak stalo a ako podobným prípadom zabrániť.

Nejasné je v tomto prípade aj to, či naozaj išlo o vlkov alebo o túlavé psy. Pokiaľ to boli vlci, majiteľ má nárok na odškodné od štátu za škody spôsobené chráneným živočíchom. Požiadať o náhradu škody treba však včas a s riadne zdokumentovanou udalosťou vrátane stôp a uhynutých zvierat. Žiadosť treba smerovať na Obvodný úrad životného prostredia v danom okrese. Pokiaľ tak tento či iní farmári neurobia, je otázne, či im škody nevadia alebo bez rozumného zdôvodnenia prisudzujú vinu vlkom.

Budeme radi, ak sa o tieto informácie s farmármi a chovateľmi vo vašom regióne podelíte a predídeme tak ďalším škodám na ich majetku. Zároveň tým zlepšíme povedomie o rozumnom spolunažívaní s týmito vzácnymi šelmami.