Spustili sme výzvu Máme radi ľudí a medvede

Podpíšte našu výzvu Máme radi ľudí a medvede.
Bezodkladne žiadame, aby na celom území Slovenska s výskytom medveďov bolo zastavené kŕmenie medveďov na poľovníckych vnadiskách a krmoviskách a aby boli zlikvidované všetky krmoviská a vnadiská vo vzdialenosti do troch kilometrov od ľudských sídel a turistických chodníkov.
Na území Slovenska je podľa oficiálnych poľovníckych údajov 6762 aktívnych vnadísk diviačej zveri. Vnadiská, situované niekoľko desiatok či stoviek metrov od miest či obcí, ale i školských areálov, turistických chodníkov, ciest, autobusových zastávok, záhrad, areálov družstiev, či fariem a obydlí roztrúsených na lazoch vytvárajú neustály zdroj konfliktných situácií a bez účinných opatrení, smerujúcich k zmene tohto stavu, ho budú vytvárať aj naďalej.
Ďakujeme! Viac informácií: www.medvede.wolf.sk