Pramene Vydrice

O vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice pri bratislavskej Rači sa snažíme už od roku 2004. Koncom októbra tohto roku sme náš návrh znovu predložili na zasadaní mestského zastupiteľstva a na najbližšom zasadaní sa o ňom už bude hlasovať. Držte nám palce a podpisujte a šírte prosím petíciu www.ekoforum.sk/peticia/vydrica

rokovanie Vydrica
Veľká vďaka všetkým, ktorí prišli podporiť náš návrh na zasadaní bratislavského zastupiteľstva 24.10.2013.