Lesoochranárska škola 2009

Siedmy ročník súťaže o Lesoochranársku školu roka úspešne zavŕšil vydarený živý koncert kapely Peter Cmorik Band. 6. októbra sa ich piesne niesli námestím v Ivanke pri Dunaji a rozhýbali žiakov víťaznej Základnej školy M. R. Štefánika. Titul to je určite zaslúžený. Trojčlenná porota v zložení Vilo Bartuš – VLK, Rado Potočný, člen správnej rady Nadácie Zelená nádej a Ondrej Baláž, pedagóg na 2. stupni základnej školy v Prešove sa na víťazovi zhodli jednohlasne.
Škola usporiadala množstvo akcií: tematicky zamerané prednášky, pešie i bicyklové poznávacie výlety do prírodných rezervácií – NPR Šúr, NPR Devínska Kobyla aj do vzácnych lesných území vo svojom okolí – Vydrica, Pečenský les, neznáma divočina a klenot lužných lesov v strede Bratislavy či na Železnú studničku, a ekosystémy lužných lesov spoznávali aj v rakúskom NP Lobau pri Viedni. Aktívne sa zapojili do petície na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. Zaujímavo propagovali potrebu podpory ochrany lesov, a to plagátom Nekúpim si brejk, kúpim si brest a tretiaci si namaľovali vlastné tričká, na jednej strane so spoločným sloganom „S.O.S!“ volá les a na druhej strane mal každý svoj vlastný nápis, napr. „Je to všetkých vec, ochraňovať les“.
Čestné uznania a knižné dary získali aj ďalšie školy, ktoré porotu niečím upútali, ZŠ Vojčice, ZŠ Helcmanovce, Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši, ZŠ s MŠ Tajovského v Poprade a ZŠ Čáry. Žiaci z Vojčíc pomáhali čistiť PR Bisce a pripravujú náučný chodník v areáli svojej školy, žiaci z Helcmanoviec informujú o problémoch v obecnom rozhlase a roznášaním letákov, starajú sa o náučný chodník v Smolníckej Osade, ZŠ Čáry navrhla projekt „Náučný chodník v Čárskom lese“ a stredoškoláci pripravili prezentáciu pre mladších spolužiakov a tiež nezabúdajú informovať širokú verejnosť.
Celkovo sa do tohto ročníka zapojilo 44 škôl, z toho záchranu prirodzených lesov priamo podporilo 14 škôl kúpou stromov v hodnote 750,34 €. Škola z Ivanky má vo Vlčej už malý hájik s 15-timi stromami a za ňou nasleduje Hotelová škola v Liptovskom Mikuláši, ktorá má 14 stromov.
Všetkým učiteľom, ktorí k láske k lesom svojich žiakov vedú a všetkým žiakom, ktorí ten cit v sebe majú alebo ho v sebe dajú prebúdzať, patrí veľká vďaka. Za naše lesy a všetko živé v nich.

Peter Cmorík spieva lesoochranárskej škole v Ivanke pri Dunaji. Koncert odohral bez nároku na honorár, za čo jemu aj kapele ďakujeme.
Peter Cmorík spieva lesoochranárskej škole v Ivanke pri Dunaji. Koncert odohral bez nároku na honorár, za čo jemu aj kapele ďakujeme.