Aprílové infostánky 2016

Heslo Chráňte lesy spolu s nami osloví verejnosť aj tento apríl na infostánkoch v rôznych mestách Slovenska. Ich cieľom je v prvom rade informovanie verejnosti o problémoch i úspechoch v ochrane lesov a o našej činnosti. Nosnou témou bude presadenie bezzásahovosti v najvzácnejších lesoch.

Môžete sa s nami stretnúť na týchto miestach (priebežne ich aktualizujeme):

Humenné - 11.-12.4.
Michalovce - 13.-14.4.
Snina - 15.4.
Bratislava - 19. - 21.4.
L. Mikuláš - 20.4.
Námestovo - 21.4.
Piešťany - 21.4. na námestí SNP
Poprad - 22.4.
Sabinov - 27. 4.
Lučenec - 22. 4.
Trnava - 22.4. na námestí, hneď po premietaní filmu a besede v Centre voľného času o 9:00
Považská Bystrica - 23.4. na Envirofeste 2016 od 16:00
Prešov - 26. 4.
Bardejov - upresníme
Košice - 27.4. a 30.4.
Zvolen - 29.4.
Praha - 29.4.
Šaľa - 29.4.
Banská Štiavnica - 4.5.

Ak nám chcete pomôcť alebo sa dozvedieť viac informácií, kontaktujte Vila Bartuša na čísle 0911 779 020 alebo rovno príďte na infostánok.