TANAP

Tatranský les

Tatry oplývajú neobyčajným bohatstvom vzácnej karpatskej fauny a flóry. Snaha o jej zachovanie viedla už v roku 1949 k založeniu prvého slovenského národného parku -TANAPu. Dnes, viac ako pol storočia od jeho vyhlásenia, sa snažíme naplniť ciele definované prísnymi medzinárodnými kritériami a rešpektovať základné poslanie národného parku, ktorým je ochrana tatranskej prírody. Lesy TANAP-u sú však postihované vetrovými kalamitami a premnožením podkôrneho hmyzu.

Aktivity - TANAP

2010 Zonácia TANAPu

Rýchle snahy o presadenie návrhu zonácie Tatranského národného parku, ktorá ubrala viac ako 8000 ha z najprísnejšie chránených rezervácií boli aktivitou občanov, VLKa a ďalších organizácií pozastavené. Krajský súd v Žiline tiež konštatoval porušenie zákona v procese prerokovávania zonácie.

2009-2010 Tichá dolina je opäť ohrozená ťažbou