Košické lesy

Čo je (a pije) VLK? / Taste and Share

Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice, 13.10.2022 o 18:00
Komunitná večera s diskusiou o ochrane košických lesov
https://www.tabacka.sk/program/co-je-vlk-taste-and-share/

Predaj Ťahanovského lesa nateraz zažehnaný

Po vyše roku kauza s názvom Ťahanovský les dospela ku víťaznému koncu: 50 hektárov lesa v tesnej blízkosti sídliska s počtom obyvateľov 20 000, biokoridor európskeho významu ostane naďalej majetkom mesta Košice.

Celá kauza

Aktivity - Košické lesy

2010 - PREDAJ MESTSKÝCH LESOV PRI SÍDLISKU ŤAHANOVCE

ZAČIATOK KAUZY..

31. marca 2009 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo na druhý pokus predaj 50 hektárov mestského lesa pri sídlisku Ťahanovce neznámej spoločnosti Fordin (na obrázku). Udialo sa tak bez dodržania predpísaných postupov a na základe nepravdivých a chýbajúcich informácií.

Predávaná plocha