Rezervácie

NPR Suchá dolina v roku 2010.

NPR Suchá dolina v roku 2010.

V NPR Suchá dolina má VLK 160 hektárov nádherného jedľovo-bukovo-smrekového lesa. Tu je panoráma na celú dolinu.

Mesto Snina ide na seba zobrať nový záväzok, je ním zničenie Svetového prírodného dedičstva Unesco

Mesto Snina tento rok verejnosti predstavilo návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta. V záväznej časti tohto strategického dokumentu konštatuje, že v budúcnosti sa zrealizuje výstavba časti strediska zimných športov Biele kamene. Tento projekt počíta s trvalým odlesnením desiatok hektárov lesov, ktoré boli v roku 2007 zapísané do zoznamu Svetového prírodného dedičstva Unesco a zároveň sú súčasťou siete národných i európskych chránených území v pohorí Vihorlat.