Collection status

Buy your own tree
299 417,34 EUR and
694 446,38 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě

wilderoben

Aktivity - Bratislavské lesy

2005 - Evolučný Park

V roku 2005 sme podali návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie s názvom Pramene Vydrice v centre Bratislavského lesoparku. Návrh bol vypracovaný s cieľom poskytnúť ochranu vzácnemu územiu, ktoré si napriek svojej bezprostrednej blízkosti k hlavnému mestu zachovalo svoj prirodzený charakter. Zároveň je však návrh vypracovaný tak, aby neobmedzoval návštevníkov lesoparku. Práve naopak, poskytne ľuďom žijúcim v meste možnosť zažiť les vo svojej prirodzenej podobe bez výrazných zásahov človeka....ďalej