Zlý, prísny a nespravodlivý!

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na druhú prednášku sedemnásteho ročníka prednáškového cyklu spojenú s diskusiou.

Zlý, prísny a nespravodlivý!
O tvare obličaja, farbe očí a skúsenosti
vpísanej do tváre

Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.

tvar

Kedy: Streda, 16. február 2011 o 17.00
Kde: Vysokoškolský klub – Čaviareň, Jarková 77, Prešov
Vstup voľný

Povrch ľudského tela zďaleka nedosahuje ornamentalitu, akú nachádzame pri mnohých iných cicavcoch.
S výnimkou ľudského obličaja. Obličaj je rozvinutý sémantický orgán umožňujúci nám vedome vyjadrovať emócie, všemožne sa tváriť a tým udržiavať alebo deštruovať zložité sociálne väzby. Zároveň však, a často bez toho že by sme si to priali, informuje okolie o našom vnútornom naladení, zdravotnom stave, bojaschopnosti, reprodukčnom potenciále apod. Asi najvýraznejším komponentom ľudskej tváre sú oči. I ony svojim vzhľadom ďaleko prekračujú svoju primárnu zrakovú funkciu. Človek je opäť zvláštnym prípadom, pretože ľudské oči majú oproti očiam u našich najbližších príbuzných neobvykle výrazné očné bielko, zvláštne pretiahnutý tvar a rozmanito farebnú dúhovku. Avšak nebolo tak tomu odjakživa. Pred viac ako desaťtisícmi rokmi ešte „holka modrooká nesedávala u potoka“. O evolúcii týchto sémantických štruktúr a ich dôsledkoch bude toto rozprávanie.

LZ VLK, 082 13 Tulčík 26, 051 778 94 88, alfa@wolf.sk, www.wolf.sk

príloha: zly_prisny_a_nespravodlivy.pdf [47.1 KB]