Začína sa 21. ročník zimného prednáškového cyklu

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás aj v roku 2015 pozýva na prednášky spojené s diskusiou.

príloha: plagat2015.jpg [2.99 MB]