Víkendovka na Poľane

Pozývame Vás na víkendovku, na ktorej sa zoznámime s plánom rozšírenia rezevácie Pri Bútľavke, prejdeme si zaujímavé lesy a čo-to postopujeme.
9.-11.januára 2009
Bugárovo
Nezabudnite na dobré oblečenie, jedlo, maškrty, vodu, teplý spacák a celtu. Prespanie po dohode možné i v dome, či v sene. Bude i prekvapenie.

Prihlásiť sa môžete na polana@wolf.sk alebo 0904/910 990
Lesoochranárske zoskupenie VLK Poľana