Sme zrkadlo prírody

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 4. prednášku 21. ročníka
zimného prednáškového cyklu spojenú s diskusiou.SME ZRKADLO PRÍRODY
Ing. Juraj Lukáč

Náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK


Kedy: Štvrtok, 12. 2., o 17.00
Kde: Jarková 77, Vysokoškolský klub - Čaviareň, Prešov


„O „krajinnej psychosomatike“ - sme produktom krajiny, v ktorej žijeme. Drsní i jemní, špinaví i čistí, čestní i klamári...kopírujeme krajinu, v ktorej rastieme, preto by sme mali myslieť aj na ňu.
Nemôžeme zabiť človeka a myslieť si, že stačí ho potom splodiť a všetko je zabudnuté, rovnako ako nemôžeme vyrúbať strom a myslieť si, že všetko bude zabudnuté jeho vysadením.
Rozprávanie o tom, že jedľovobukový les sú ako čipkované dámske nohavičky, že les nemožno vysadiť, len pripustiť, že nie sme na tom svete sami a preto si musíme pomáhať.
A preto vznikol VLK.
Jediné verejné vystúpenie Juraja Lukáča v roku 2015.“

Pred a po prednáške sa môžete zastaviť aj pri informačnom stolíku, porozprávať sa s našimi členmi, kúpiť si zaujímavú knihu z nášho vydavateľstva ABIES alebo film Vlčie hory.
Ďakujeme, že nám pomáhate dobrovoľným vstupným 1,50 eura.