Ropa v Karpatoch

Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty a Dom Matice Slovenskej vás pozývajú na trinásty ročník prednáškového cyklu LETOKRUHY.

ROPA v Karpatoch - Východné Slovensko
Dr. Stanislav Benada

Kedy: Streda 9. novembra 2011 o 17.00
Kde: Dom Matice Slovenskej v Snine
Vstup voľný

Vznik ložísk ropy a zemného plynu a spôsoby ich vyhľadávania. Výskyt ropy a zemného plynu v Karpatoch. Geologická stavba východokarpatského flyšu a niektoré výsledky prieskumu realizovaného spoločnosťou Aurelian Oil Gas Slovakia na území Smilno – Snina.

Dr. Stanislav Benada, predseda správnej rady o.s. Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně a zástupca spoločnosti Aurelian Oil Gas Slovakia

príloha: Ropa_v_Karpatoch.pdf [143.54 KB]