Rastlino-živočích - len číra utópia?

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 2. prednášku 21. ročníka
zimného prednáškového cyklu spojenú s diskusiou


Rastlino-živočích - len číra utópia?
Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.


Kedy: Štvrtok, 29. 1., o 17.00
Kde: Jarková 77, Vysokoškolský klub - Čaviareň, Prešov

„Predstavu, že iba rastliny a riasy (i niektoré baktérie) sú schopné zachytávať slnečné žiarenie v procese fotosyntetickej asimilácie oxidu uhličitého, v posledných rokoch narúšajú objavy a štúdium živočíchov zadržiavajúcich fotosyntetizujúce symbionty, resp. chloroplasty. Príklady nachádzame predovšetkým medzi predstaviteľmi jednoduchších skupín organizmov, z mnohobunkovcov napr. hubky, pŕhlivce, bezčrevovce, mäkkýše, a celkom nedávno k nim pribudli aj zástupcovia stavovcov. Najnovšie sme svedkami aj experimentálnej prípravy spolužitia fotosyntetizujúcich a nefotosyntetizujúcich mikroorganizmov, resp. mnohobunkových živočíchov, vrátane stavovcov. Takáto stratégia vedie k oživeniu utopických úvah o vytvorení tzv. „zelenej kravy“ (prípadne „zeleného človeka“), a ich transformácii do oblasti vedeckej, tzv. syntetickej biológie.“


...a možno sa konečne dozvieme aj to, či zelení ochranári fotosyntetizujú...

Pred a po prednáške sa môžete zastaviť aj pri informačnom stolíku, porozprávať sa s našimi členmi, kúpiť si zaujímavú knihu z nášho vydavateľstva ABIES alebo film Vlčie hory.
Ďakujeme, že nám pomáhate dobrovoľným vstupným 1,50 eura.