PROBLÉMY OCHRANY EKOSYSTÉMOV - Prešov

Lesoochranárske zoskupenie VLK Vás pozýva na 4. prednášku 15. ročníka prednáškového cyklu v Prešove spojenú s diskusiou s názvom

PROBLÉMY OCHRANY EKOSYSTÉMOV

Na príklade Národného parku Malá Fatra vám Ing. Ján Topercer, CSc. priblíži pretrvávajúce problémy ochrany ekosystémov a krajiny v Západných Karpatoch z pohľadu ekosystémovej ekológie, biológie, ochrany prírody, evolučnej ekológie, ale tiež z pohľadu biogeografie územia, problémov v lesoch a vodných ekosystémoch či z pohľadu vzťahu ľudí ku krajine.

Kedy: streda 1. apríl 2009 - 17.00 hod.
Kde: VYSOKOŠKOLSKÝ KLUB - ČAVIAREŇ, JARKOVÁ 77, PREŠOV - VSTUP VOĽNÝ

príloha: 2009_topercer_ekosystémy_A6_finalTUR.pdf [79.81 KB]