Prednáškový cyklus LETOKRUHY - SKLÁDKOVAŤ ? Radšej kompostovať!

Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine vás pozýva aj v novom roku na ďalšiu besedu pätnásteho ročníka prednáškového cyklu Letokruhy.

SKLÁDKOVAŤ ?
Radšej kompostovať!

Martin Valentovič

Kedy: Streda 15. januára 2014 o 17.00
Kde: Dom Matice slovenskej v Snine
Vstup voľný

Skládkovanie je najrozšírenejší spôsob nakladania s odpadmi na Slovensku. Je ale spojené s množstvom rizík a nepriaznivých dopadov na životné prostredie. Preto je potrebné aby sa čo najmenej skládkovalo. To sa dá docieliť lepším triedením odpadu a ešte jednoduchšie kompostovaním. Aké sú výhody lepšieho nakladania s odpadmi? Čo preto môže spraviť samospráva a čo obyčajný občan? Prečo je hlavne domáce kompostovanie dôležité? A ako môže každý kompostovať? Čo s vyrobeným kompostom?
Na tieto i iné otázky budete mať možnosť počuť odpovede z úst Martina Valentoviča ktorý sa uvedenou problematikou dlhodobo zaoberá a v súčasnosti vedie občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ z Košíc, ktoré túto prednášku realizuje v rámci projektu "Povedzme si všetko o kompostovaní!", ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

Viliam Bartuš, náčelník VLK Východné Karpaty

príloha: pozvánka vo formáte pdf.pdf [144.6 KB]