Prednáškový cyklus LETOKRUHY- Energetické úspory - Alternatívne zdroje energie

Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty a Dom Matice Slovenskej
Vás pozývajú na pätnásty ročník prednáškového cyklu LETOKRUHY

Energetické úspory
Alternatívne zdroje energie

Daniel Šlosár

 Kedy: Streda 18. decembra 2013 o 17.00
Kde: Dom Matice Slovenskej v Snine
Vstup voľný

Prednáška o obnoviteľných zdrojoch energie a alternatívnych stavbách pre ľudí, ktorí milujú túto planétu a majú slovenský plat. Základné vedomosti o takzvanej nezdaniteľnej energii. Lacné zariadenia, ktoré vám premenia slnečnú energiu na tepelnú. Technológie obnoviteľných zdrojov energie z minulosti a z akých omylov i úspechov sa môžeme poučiť. Prepojenie stavebných a alternatívnych technológií.

Daniel Šlosár – technik alternatívnych zdrojov energie, občianske združenie SOSNA, Košice.

Pozvánka vo formáte jpg

príloha: Energetické úspory - Alternatívne zdroje energie.pdf [201.07 KB]