Okom filmového objektívu

Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty a Dom Matice Slovenskej
Vás pozývajú na desiaty ročník cyklu LETOKRUHY

OKOM FILMOVÉHO OBJEKTÍVU
----------------------------------------------
Streda 8. decembra 2010 o 17.00 hod.
Dom Matice Slovenskej v Snine


Prvý film „Zubor hrivnatý“ nám priblíži život a spôsoby správania sa tohto jedinca na území
NP Poloniny. Tento dokumentárny film bol vytvorený v rámci monitorovacej činnosti
pracovníkov Správy NP Poloniny v roku 2006.

„Poloniny – tajomné a málo poznané“ – krátky dokumentárny film obce Ulič z roku 2010.
Hlavnou myšlienkou filmu je priblížiť krásy a jedinečnosti tohto regiónu. Je pozvánkou na
turisticky lákavé miesta, prevedie Vás prírodnými, historickými i kultúrnymi zaujímavosťami.
Poskytuje inšpiráciu a námety na potulky krajom pod poloninami – tam, kde začína
Slovensko.

Filmy aktuálnymi informáciami doplní Mgr. Iveta Buraľová zo Správy NP Poloniny.

príloha: Plagat_Poloniny_Snina_2010.pdf [181.16 KB]