Ochrana prírody na spadnutie

5.4.2013 o 18:00 v Martine v čajovni Dúšok zdravia

Chránených území na Slovensku je veľa a ďalšie pribúdajú. Skutočne chránené územia z toho tvoria ale len veľmi malé percento. Otázne ale je, kam takáto ochrana prírody smeruje a komu slúži. Na základe konkrétnych príkladov a desaťročných skúseností v ochrane prírody Východných Karpát sa bude autor prednášky zamýšľať nad potrebnými radikálnymi zmenami v systéme ochrany prírody Slovensku a upozorní aj na nevyhnutnosť chrániť lesy v našom okolí vlastnými silami.

Viliam Bartuš, náčelník VLK Východné Karpaty