Kedysi to bol národný park

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na prvú prednášku sedemnásteho
ročníka prednáškového cyklu spojenú s diskusiou.

Kedysi to bol národný park
Ing. Miroslav Kaliský a Ing. Karol Kaliský

 NAPANT

Kedy: Streda, 9. február 2011 o 17.00
Kde: Vysokoškolský klub – Čaviareň, Jarková 77, Prešov
Vstup voľný

NAPANT - Národný park Nízke Tatry, známy aj neznámy. Spĺňa ešte štatút
národného parku a plní svoje poslanie? Sú v ňom ešte lesy, ktoré sa dajú zachrániť?
Aké sú možnosti na zachovanie dôstojnosti tohto národného parku?
Prijmite pozvanie na prednášku a besedu s lesníkmi, ochranármi a bývalými
pracovníkmi Správy TANAP a NAPANT bratmi Kaliskými o NP Nízke Tatry.

LZ VLK, 082 13 Tulčík 26, 051 778 94 88, alfa@wolf.sk, www.wolf.sk

príloha: Kedysi_to_bol_narodny_park_plagat.pdf [100.86 KB]