Jaskyne okolia Sniny a po stopách Julesa Verna

Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty a Dom Matice Slovenskej
Vás pozývajú na pätnásty ročník prednáškového cyklu LETOKRUHY


Jaskyne okolia Sniny

a po stopách Julesa Verna

Ing. Ján Ducár, zakladajúci člen Speleoklubu Šariš z Prešova

kedy: Streda 4. decembra 2013 o 17.00
kde: Dom Matice Slovenskej v Snine
VSTUP VOĽNÝ

Prednáška o pseudokrasových jaskyniach v slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí. Rozprávať sa bude aj o jaskyniach vo vulkanitoch Vihorlatu. V závere prednášky sa dozvieme veľa zaujímavého o meteorite Kňahyňa a o pozadí diel Julesa Verna, ktoré sa týkajú nášho regiónu.

príloha: Plagat jaskyne snina_december 2013.pdf [137.81 KB]