Jarné akcie VLKa

Počas mesiaca apríl budú vo viacerých mestách Slovenska informačné stánky, kde sa občania budú môcť dozvedieť o tom, ako nám môžu pomôcť pri ochrane lesov. Budú tiež môcť podpísať petíciu Máme radi vlkov.

Snina: 23.4.
Sabinov: 24. 4.
Zvolen :24.4.
Banská Štiavnica :28.- 29.4.
Šaľa: 28. 4.
Prešov: 29.4.
Trenčín: 29.4.
Banská Bystrica: 30. 4.
Martin: 30.4.

Informácie o čase konania infostánkov v ďalších mestách budú priebežne aktualizované.
Ak by ste chceli pomôcť ako dobrovoľníci, ohláste sa Vilovi Bartušovi na vilo@wolf.sk alebo 0911 - 77 90 20.

Chráňte lesy spolu s nami!