Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
174 442,52 EUR
450 619,29 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

Jarné akcie VLKa

Dátum začiatku: 
01.04.2015
Dátum konca: 
30.04.2015

Počas mesiaca apríl budú vo viacerých mestách Slovenska informačné stánky, kde sa občania budú môcť dozvedieť o tom, ako nám môžu pomôcť pri ochrane lesov. Budú tiež môcť podpísať petíciu Máme radi vlkov.

Snina: 23.4.
Sabinov: 24. 4.
Zvolen :24.4.
Banská Štiavnica :28.- 29.4.
Šaľa: 28. 4.
Prešov: 29.4.
Trenčín: 29.4.
Banská Bystrica: 30. 4.
Martin: 30.4.

Informácie o čase konania infostánkov v ďalších mestách budú priebežne aktualizované.
Ak by ste chceli pomôcť ako dobrovoľníci, ohláste sa Vilovi Bartušovi na vilo@wolf.sk alebo 0911 - 77 90 20.

Chráňte lesy spolu s nami!