Ekoterorizmus ?

Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty a Dom Matice Slovenskej
vás pozývajú na štrnásty ročník prednáškového cyklu LETOKRUHY.

EKOTERORIZMUS ?
Kedy: Streda 20. februára 2013 o 17.00
Kde: Dom Matice Slovenskej v Snine
Vstup voľný

Pozývame vás na premietanie filmu Earth First, ktorý je úvodom do pohľadov na sabotáže, hlbokú ekológiu, či kritiku priemyselnej civilizácie skupinou Earth First! (Film: anglicky, 1987, 60 minút, slovenské titulky)
Po filme bude diskusia o radikálnom environmentalizme s náčelníkom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Jurom Lukáčom.

príloha: Plagat_ekoterorizmus.pdf [371.31 KB]