Divočina zachráni svet

Lesoochranárske zoskupenie VLK vás pozýva na 4. prednášku19. ročníka zimného prednáškového cyklu. LZ VLK, 082 13 Tulčík 26, 051-778 94 88, alfa@wolf.sk, www.wolf.sk. Vstup je voľný.

DIVOČINA ZACHRÁNI SVET
O dôležitosti divokej prírody.

Ing. Juraj Lukáč

Kedy: Streda 6.2.2013 o 17.00
Kde: Vysokoškolský klub - Čaviareň, Jarková 77, Prešov
Vstup je voľný

príloha: Divocina_zachrani_svet.pdf [312.1 KB]
príloha: Divocina_zachrani_svet.jpg [1.04 MB]